Кой е Сава Попов? Отключването на един архив
Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

en

Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

Проектът „Кой е Сава Попов? Отключването на един архив“ реконструира живота и биографията на писателя Сава Попов през събираните, подрежданите и описваните от него книги и документи. Той е опит за отключване на архива му по прозрачен начин, като прави зрителите свидетели на този процес. Разказът следва своеобразен маршрут от 27 стъпки-обекти. С помощта на негови книги, писма, лични документи, оригинални рисунки, ръкописни бележки, спомени и вещи се осветяват през различни призми и перспективи важни епизоди от неговия житейски и творчески път. Кураторите на изложбата изправят публиката пред предизвикателството, което срещат в работата си по този проект – включват в изложбата единствено предмети от архива на Сава Попов и подреждат пъзела на неговия живот, доколкото това изобщо е възможно.

Антон Стайков
Свобода Цекова