Кой е Сава Попов? Отключването на един архив
Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

en

Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

Архивът на Сава Попов

В покрайнините на София, в село Горни Лозен, на тавана в тази къща са подредени пакети и кутии. Пакетите са опаковани в амбалажна хартия и са стегнати с канап. Всичко е внимателно надписано:

Сава Попов, Дяволите в зимника (старо издание и коректури)
Детски книги на издателство Чипев
Течения на вестник Стършел от 1940 – 1941 
(и цензурирания брой)
Туткал (поръчки и товарителници) 
Течение на Литфронт 1967 г.
Протоколи от Съюза на българските писатели
Хитър Петър, рисунки Илия Бешков
Ръкопис на Африкански приказки, Сава Попов, неиздадена

Подобекти

Обект 1/1