Кой е Сава Попов? Отключването на един архив
Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

en

Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

Кой е Сава Попов?

Отключването на един архив

9.12.2022 – 30.04.2023
Музей на хумора и сатирата, Габрово

Кой е Сава Попов

Сава Попов (1914–1981) е писател, журналист, създател и главен редактор на вестник „Стършел“ в периода 1940–1941. Автор е на книгите „Дяволите в зимника“, „Господ ходи по земята“, „Прости приказки“, но най-известното му произведение е „Хитър Петър“. Работата му в пресата и издателствата го среща с едни от важните фигури на неговото време в областта на литературата и изкуството – писатели, художници, издатели. Животът му преминава през катаклизми – световна война, тотална смяна на обществения строй в България, лични загуби и неосъществени мечти.

Архивът

Работата с архива на една личност винаги носи рискове. Кой е този човек, с какво се е занимавал, как е преминал животът му, до каква степен съзнателно е управлявал спомените и следите, които оставя след себе си? Така беше и с архива на Сава Попов. В началото нямахме никаква представа какво се съдържаше в затворените и надписани пакети, предоставени за изложбата от семейството му. Очакването ни нарастваше с всеки изминал ден, в който откривахме поредната книга, фотография, писмо, пощенска картичка, разходна бележка, които хвърляха все повече светлина не само върху живота на Сава Попов, но и върху времената и местата, които е обитавал и оживявал с дейното си и светло присъствие. Затова и решихме да изправим публиката на тази изложба пред предизвикателството, пред което самите ние бяхме изправени в началото, като включим единствено обекти от архива на Сава Попов. Между някои от тях изникваха ненадейни и мигновени връзки, а за други така и не се намери логична следа. Но всеки архив е съставен от фрагменти и следователно се съпротивлява срещу опитите да се композира цялостен разказ. Именно в това се съдържа приключението от отключването, разчитането, потапянето в историите и евентуалното подреждане на част от пъзела, но никога на целия. Освен всичко друго, архивът на Сава Попов, организиран приживе от самия него, е свидетелство за един скромен живот и много свършена работа.

Изложбата

Изложбата реконструира живота и биографията на Сава Попов през събираните, подрежданите и описваните от него книги и документи. Тя е опит за отключване на архива му по прозрачен начин, като направи зрителите свидетели на този процес. За целта са обособени различни изложбени модули под формата на маршрут от 27 стъпки: с оригинални илюстрации и карикатури за вестник „Литературен фронт“, с броеве на вестник „Стършел“, с фотографии на Сава Попов и семейството му от детството до последните години на живота му, с негови книги, писма, лични документи, дипломи и т.н. Посетителите на изложбата изминават този условен маршрут и по този начин виждат през различни призми и перспективи отделните житейски и творчески епизоди от пътя на Сава Попов в контекста на времето.

Какво остава

Изложбата и каталогът са придружени от своеобразен дигитален архив, част от сайта на Музея на хумора и сатирата в Габрово. Подобно на други микро-архиви, той ще може да бъде разширяван и обогатяван във времето с текстове, изображения, аудио и видео материали.