Кой е Сава Попов? Отключването на един архив
Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

en

Кой е Сава Попов? Отключването на един архив
03-new-Baner-1120-x-640

Тефтер на Йордан Попов

Вероятно опитът на Йордан Попов от предвоенните години в България му е помогнал в намирането на работа в САЩ. Той е имал собствен магазин още през 1910. Намираме тефтер за периода 1910 – 1912, от който разбираме какви стоки са се купували в българското село Араблар. Научаваме какви са цените по това време и колко са се бавели вересиите – обичайният начин за разплащане по селата в тези години. Между хранителните и домакинските стоки значително място заема алкохолът – ракия, вино, бира. Но се купуват и малки предмети за подаръци, куфари, и даже годежни пръстени.

Из Тефтер на Юрдан С. Попов, жител на село Араблар – Поповско, 1910

Бай Станчо Момчилов (куриера), с. Дере
16 януари в заем за сметка на Иван Ралчев – 2 лева
18 януари 1 кг сланина – 1,80 лева
20 януари един тютюн, 1 кг вино – 60 стотинки
20 януари 600 гр. сапун, кг захар, 1 макара, 50 гр. ракия – 2,85 лева

Църковно настоятелство, с. Дере:
свещи и 2 кг ракия – 4.20 лева

Яни Петков
14 март: 3 каси бира – 57 лева
31 март: 1 буре ракия – 44.25 лева
11 април: 30 литра ракия – 36 лева
10 април: 1 буре 30 л ракия – 36 лева

Шереметлерското училищно настоятелство
12 януари: За туряне на 4 джама техни и един мой – 1.30 лева

Златан Ризов
11 януари: 1 тютюн и 2 чая – 30 стотинки
14 януари: 1 макара „Мечка“ и 4 кафета – 65 стотинки
18 януари: 2 кафета, 2 чая и един тютюн – 40 стотинки
30 януари: зебло и тефтер – 2 лева
18 февруари: 1 чифт царвули – 1,50 лева
22 март: 1 сапун яйчен и 2 чая – 60 стотинки

Подобекти

Обект 3 / 1