Кой е Сава Попов? Отключването на един архив
Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

en

Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

Вестник „Съзнание“, 25 март 1934

Обект 6 / 2

Вестник „Съзнание“, 25 март 1934

Вестник „Съзнание“, 25 март 1934. На с. 3 е поместено интервю на Сава Попов с Ангел Каралийчев.

„Всеки млад човек носи душа на поет. И няма нищо чудно, че всичките ученици пишат. Но има един безпощаден съдия, който пресява със сито литературния златоносен пясък и отделя златните наслоения и прахолинки. Този съдник е времето!“

Младите идат, илюстрация във вестник „Млада воля“, автор неизвестен, 1936. След завършване на гимназията Сава Попов сътрудничи на вестника, като пише есета и разкази. Година по-късно се оттегля поради радикализирането на организацията издател.

Празнуване на Деня на будителите 1 ноември, година и място неизвестни

Празнуване на Деня на будителите 1 ноември, година и място неизвестни (фрагмент)

Подобекти

Обект 6 / 1