Кой е Сава Попов? Отключването на един архив
Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

en

Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

Йордан Попов в магазина си за колбаси, София [1921–1923]

Обект 5 / 2

Йордан Попов в магазина си за колбаси, София [1921–1923]. Табелките на стената гласят: „Кредит нема“, „Ако не сте доволни, кажете“ и „Заповядайте пак“ и са по земеделската правописна реформа на Омарчевски, когато се премахва краесловното „ъ“.

Подобекти

Обект 5 / 1