Кой е Сава Попов? Отключването на един архив
Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

en

Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

Снимка на Сава Попов, 26 март 1916. Снимката, която получава баща му в Америка

Обект 4 / 1

Снимка на Сава Попов, 26 март 1916. Снимката, която получава баща му в Америка.

Първата снимка на Сава Попов, 1915. Той е детето с бялата рокличка, а жената вдясно е майка му. В началото на ХХ век е било обичайно момчетата в невръстна възраст да бъдат обличани в рокли и поли.

Подобекти

Обект 4 / 1