Кой е Сава Попов? Отключването на един архив
Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

en

Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

Фрагмент от снимката на 8 рота, 19 полк, 1913. Надпис с обозначение за Йордан Сава Попов: „Първата редица прави – петият поред от ляво на дясно“

Обект 4 / 3

Подобекти

Обект 4 / 1