Кой е Сава Попов? Отключването на един архив
Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

en

Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

Йордан Попов, 1918, град Акрън, щата Охайо, САЩ. Студийна фотография

Обект 2 / 1

Йордан Попов, 1918, град Акрън, щата Охайо, САЩ. Студийна фотография

Йордан Попов, 1918, град Акрън, щата Охайо, САЩ. Студийна фотография

Йордан Попов (дясно) с приятел (ляво), 1920, град Акрън, щата Охайо, САЩ

Йордан Попов пред бакалница на 859 Crossier Str., 1918, град Акрън, щата Охайо, САЩ

Подобекти

Обект 2 / 1