Кой е Сава Попов? Отключването на един архив
Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

en

Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

Пощенска картичка от Акрън, Охайо, 1918, 9 х 14 см, текст: „Главната улица, гледана от хотел Бухтел“. Йордан Попов подписва писма от няколко различни града в щата Охайо в Америка

Обект 2 / 2

Пощенска картичка от Акрън, Охайо, 1918, 9 х 14 см, текст: „Главната улица, гледана от хотел Бухтел“. Йордан Попов подписва писма от няколко различни града в щата Охайо в Америка

Фрагмент от сувенир на Йордан Попов с изгледи от Ню Йорк, 1918, 9 х 14 см

Подобекти

Обект 2 / 1