Кой е Сава Попов? Отключването на един архив
Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

en

Кой е Сава Попов? Отключването на един архив

Тефтер на Юрдан С. Попов, жител на село Араблар – Поповско, 1910

Обект 3 / 1

Тефтер на Юрдан С. Попов, жител на село Араблар – Поповско, 1910

Страница 101 от тефтера на Йордан Попов, 1910 – 1911, с графи „да дава“ и „да взема“, като втората почти навсякъде е празна.